Сватбени покани и коледни картички

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

На 19 ноември ще се проведе обучение на бенефициенти по ОПАК

На 19 ноември 2012 г. от 10.30 ч. в София (хотел “Хилтън”, зала “Мусала 1”) Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) организира обучение, предназначено за  новите одобрени бенефициенти, с които вече има сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.


Дата: 05-11-2012
повече>>
 

Оперативна програма „Административен капацитет” във финален спринт за изпълнение на програмата

Интервю на ръководителя на Управляващия орган на ОПАК Моника Димитрова-Бийчър за в. Класа от 31.10.2012 г.: 

През 2012 г. Оперативна програма „Административен капацитет” обявява много нови възможности за кандидатстване и финансира много нови проекти. Каква е причината?

Оперативна програма „Административен капацитет” наистина се движи на максимална скорост. Това е реалността от началото на 2011 г., но имахме много за наваксване от периода 2009 – 2010 г. За това едва през втората половина на 2012 г. резултатите ни започват да се виждат и от широката общественост. Интересът към програмата нараства непрекъснато. Администрациите и представителите на съдебната система осъзнаха, че имат надежден партньор в наше лице и вече не се колебаят ако имат добри идеи за развитие, за оптимизация, или пък наболели проблеми. Именно този ежедневен контакт води до откриването на нови възможности за кандидатстване по програмата. Започнахме 2012 г. с планове да обявим 9 процедури на обща стойност 43 млн. лв. Към момента сме обявили 16 процедури с общ бюджет над 95 млн. лв., а предстои и отварянето за кандидатстване на още една процедура в средата на месец ноември. Това е най-високата активност и като разполагаема сума, и като брой процедури за последните четири години от изпълнението на ОПАК. Единственият аналог може да се търси в Индикативната годишна работна програма за 2008 г., но схемите отворени за кандидатстване през 2012 г., са с по-облекчени условия за бенефициентите, по-добре насочени към изпълнение на общата и на специфичните цели на програмата и далеч по-ефективни.


Дата: 01-11-2012
повече>>
 

ОПАК предоставя 4 млн. лв. за обучения в сферата на одита, сигурността на информацията и бедствията

Обученията на служителите в администрацията са важен приоритет, за да се предоставя по-качествен продукт на обществото и бизнеса. Това каза ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” Моника Димитрова-Бийчър при откриването на днешния информационен ден по ОПАК. Експерти от централните администрации бяха запознати с новата процедура за кандидатстване по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-09. По нея ще се финансират проекти за обучения в сферата на одита и контрола, сигурността на информацията, управлението на бедствия и аварии. Важността на такива инициативи виждаме в кризисни ситуации, когато е трудно да се реагира. Затова има нужда от подобни обучения, посочи Моника Димитрова-Бийчър.  


Дата: 31-10-2012
повече>>
 

СПИСЪК НА ПРОЕКТИ

В секцията "Бенефициенти" ще намерите пълния списък на одобрените проекти по ОПАК, както и информация за тях.

Последни проекти:


повече>>