Начало > Често срещани грешки

Често срещани грешки при кандидатстване и изпълнение на проекти по ОПАК

 Уважаеми кандидати,

Уважаеми бенефициенти,

      За Ваше улеснение и за да се гарантира максимална прозрачност при изразходването на средствата от Структурните фондове, Управляващият орган (УО) на Оперативната програма “Административен капацитет” (ОПАК) публикува подробна информация за най - често допусканите грешки в процеса на кандидатстване и изпълнение на проекти по Оперативна програма "Административен капацитет". 

     Препоръчваме Ви да се запознаете с предоставените документи, с помощта на които предварително  ще можете да проверите дали Вашето проектно предложение отговаря на необходимите критерии за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и ще разполагате с информация, която да гарантира целесъобразното и законосъобразно изготвяне на документация и провеждане на процедури по обществени поръчки.

 

 

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл