Статус на процедурите и списъци на отпаднали кандидати

Статус на процедурите и списъци на отпаднали кандидати

ФайлОписаниеПоследна промяна
Списък с отхвърлени проектни предложения на етап допустимост след преразглежданеПодприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия: BG051PO002/10/1.3-0405-10-11
Списък на отхвърлени проектни предложения Подприоритет: 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, Бюджетна линия: BG051PO002/10/2.5-0105-10-11
Списък на отхвърлени проектни предложения по Подприоритет 2.4.Списък на отхвърлени проектни предложения по Подприоритет 2.4.25-08-11
Статус на затворените процедури 15-08-11
Списък на отхвърлени проектни предложения по подприоритет 3.1.docподприоритет 3.1.13-06-11
Списък на отхвърлени проектни предложения по подприоритет 1.6.docподприоритет 1.6.13-06-11
Отпаднали кандидатипо подприоритет: 2.5. 21-04-11
Списък на отпаднали проектни предложения на етапи "Оценка на административно съответствие" и "Оценка на допустимост"процедура 3.1, септември 2010 г. 16-03-11
Списък на кандидати, отпаднали на етап "Допустимост"процедура 1.3, септември 2010 г.15-02-11

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл