Начало > Комитет за наблюдение

Комитет за наблюдение

 

Изпълнението на ОПАК се следи от Комитет за наблюдение (КН). Той одобрява общите критерии за избор на проекти, следи за периодично извършения напредък в постигането на специфичните цели на програмата, одобрява годишните и окончателните доклади за изпълнението й. КН се състои от представители на: министерства и държавни агенции, социално-икономическите партньори, регионалните съвети за развитие на районите за планиране и Европейската комисия.  

 

Членове на Комитета за наблюдение>>

 

Документи, обсъдени от Комитета за наблюдение:

 

1 Писмена процедура от м. февруари 2010 г.
2 Писмена процедура от м. юни 2010 г.
3 Писмена процедура от 20.04.2011 г.
4 Писмена процедура от 11.04.2012 г.
5 Писмена процедура 29.08. - 03.09. 2012 г.
6 Десето заседание на КН на ОПАК
7 Девето официално заседание на КН на ОПАК, 10 - 11.11.2011 г., Велинград
8 Осмо заседание на КН - 10.06.2011 г.
9 Седмо заседание на КН - 12.11.2010 г.
10 Шесто заседание 19.10.09
11 Пето заседание на КН на ОПАК
12 Четвърто заседание на КН на ОПАК 28.01.2009
13 Писмена процедура 07.01.2009
14 Писмена процедура 30.10.2008
15 Трето официално заседание 13.06.2008
16 Второ официално заседание 22.01.2008 г.
17 Извънредно заседание 22.11.2007 г.
18 Писмена процедура 05.11.2007 г.
19 Първо официално заседание 10.10.2007 г.
20 Второ предварително заседание 19.07.2007 г.

Страница 1 от 2