За ОПАК

Документи за ОПАК

ФайлОписаниеПоследна промяна
Инструкции за попълване на ГРАФИК НА ПЛАНИРАНИТЕ ПОРЪЧКИ ПО ЗОП 02-11-12
Ръководство за разработване и изпълнение на проекти по ОПАКАктуализирана версия18-10-12
ИГРП 2012Пето изменение21-09-12
Образци за отчитане и изплащане на възнаграждения по проекти по ОПАКОбразци за отчитане и изплащане на възнаграждения по проекти по ОПАК04-09-12
Правилник за прилагане на ЗОП09.03.2012 г.30-08-12
Актуализирани указания за определяне, отчитане и изплащане на възнаграждения по проекти по ОПАКАктуализирани указания за определяне, отчитане и изплащане на възнаграждения по проекти по ОПАК09-08-12
ИГРП 2012Четвърто изменение23-07-12
Отчет за свършена работа по проекти по ОПАК 27-03-12
ГРАФИК НА ПЛАНИРАНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОПОбразец за бенефициенти на ОПАК27-02-12
ИГРП 2012 г.Втора промяна07-02-12
Индикативна годишна работна програма за 2012 г. 18-11-11
Актуализирано Ръководство за бенефициенти по ОПАК 05-10-11
Communication_plan_OPAC-BG_updated.docКомуникационен план на Оперативна програма "Административен капацитет"18-04-11
Актуализирана индикативна годишна работна програма на ОПАК за 2010 г.30-08-10
Актуализирана индикативна работна програма за 2009 г. 17-05-10
CP-first.docСПРАВКА ЗА ОПАК ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪРВИЯ ЕТАП НА КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН НА ОПАК 2007 – 2008 Г. 09-02-10
Mechanism NGOs.docМеханизъм за участие на неправителствените организации в заседанията на КН на ОПАК16-04-09
Rules_of_procedure_Podkomitet.docПроцедури правила за работа на Подкомитета16-04-09
IGRP_2009_January_2009_nov_obrazec.docИндикативна годишна работна програма за 2009 г.11-03-09
IGRP_2008.docИндикативна годишна работна програма 200817-11-08
NPR_bg.pdfНАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ05-08-08
Annex_6.docПриложение 6 - Индикативно финансовo разпределение по ОП “Административен капацитет”05-08-08
Annex_5.docПриложение 5 - Речник на термините05-08-08
Annex_4.docПриложение 4 - Законодателна рамка и стратегически документи в съдебната система05-08-08
Annex_3.docПриложение 3 - Законодателна рамка и стратегически документи в администрацията05-08-08
Annex_2.docПриложение 2 - Използвани документи05-08-08
Annex_1.docПриложение 1 - Списък на участващите институции и партньори05-08-08

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл