Управляващ орган на Оперативна програма
„Административен капацитет”

Министерство на финансите
гр. София 1040, ул. „Г. С. Раковски” № 102
тел.: 02/9859 55 01, факс: 02/9859 55 02
e-mail: info@opac.government.bg

Вашите сигнали за нередности може да подавате тук: