Уважаеми бенефициенти, тук можете да зададете Вашите въпроси, свързани с изпълнението на проекти по ОПАК
Задайте въпрос