Обжалване

Важна информация във връзка с процеса на оценка на проектните предложения!

Уважаеми бенефициенти, напомняме Ви, че:

След приключване на оценките на етап административно съответствие и допустимост (включително оценка на бюджета) кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне от оценителната комисия, могат да подадат писмени възражения пред Ръководителя на Управляващия орган в срок до 5 работни дни след публикуването на списъка с отхвърлените проекти.