Предстоящи процедури

Обществено обсъждане на насоки по процедура 3.2-06
2014-04-11


Обществено обсъждане на насоки по процедура 2.2-16
2014-04-11


Обществено обсъждане на насоки по процедура 1.1-08
2014-04-11


Въпроси постъпили в срока за обществено обсъждане на процедура 3.1-09
2013-11-26


Обществено обсъждане на насоки по процедура 3.1-09
2013-11-18


Обществено обсъждане на насоки по процедура 2.2-14
2013-11-18


Индикативна годишна работна програма на ОПАК за 2013 г. - седмо изменение
2013-11-18


Индикативна годишна работна програма на ОПАК за 2013 г. - пето изменение
2013-10-02


Обществено обсъждане на насоки по процедура 2.2-13
2013-10-02


Индикативна годишна работна програма на ОПАК за 2013 г. - шесто изменение
2013-09-27


Индикативна годишна работна програма на ОПАК за 2013 г. - четвърто изменение
2013-08-23


Индикативна годишна работна програма на ОПАК за 2013 г. - трето изменение
2013-08-02


Индикативна годишна работна програма на ОПАК за 2013 г. - второ изменение
2013-04-10


Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по процедура 3.2-04
2013-03-11


Индикативна годишна работна програма на ОПАК за 2013 г. - първо изменение
2013-02-04


Индикативна годишна работна програма на ОПАК за 2013 г.
2012-11-15


Индикативна годишна работна програма на ОПАК за 2012 г.
2012-09-21