2015-09-02 | 00:00:00 Удължава се срокът за изпълнение на проектите по седем процедури по ОПАК С цел намаляване на риска от загуба на средства Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ удължава срока за изпълнение на проектите по седем процедури до 31.12.2015 г.: BG051PO002/14/1.1-08;…
2015-08-20 | 15:08:10 Стартира подготовката на ИГРП на ОПДУ за 2016 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” е в процес на разработване на проект на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2016 г. Във връзка с това, можете да ни изпратите предложения…
2015-08-18 | 17:08:02 На 27 август ще се проведе първият информационен ден по ОП “Добро управление“ На 27 август, четвъртък, Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ ще проведе информационен ден по първата процедура за кандидатстване BG05SFOP001-1.001 „Структуриране на данни и аналитични…
2015-07-31 | 22:07:32 ОП „Добро управление“ обявява първата процедура за кандидатстване Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува първата процедура за кандидатстване в изпълнение на Индикативна годишна работна програма за 2015 г.: „Структуриране на данни и…