2015-07-31 | 22:07:32 ОП „Добро управление“ обявява първата процедура за кандидатстване Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува първата процедура за кандидатстване в изпълнение на Индикативна годишна работна програма за 2015 г.: „Структуриране на данни и…
2015-07-22 | 17:07:23 Ирена Първанова е новият ръководител на ОПАК Със заповед № Р-159/22.07.2015 г. на министър-председателя на Република България за ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) е определена г-жа Ирена Първанова,…
2015-07-14 | 14:07:06 Следващата цел по ОПАК – до март 2016 г. пред ЕК да бъдат заявени близо 25% от целия бюджет Към месец юни 2015 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) има 332 договора в изпълнение на стойност 144,4 млн. лв. Всички проекти следва да приключат  изпълнението си и да бъдат разплатени…
2015-06-08 | 17:06:30 ОПАК заяви нови 4,3 млн. лв. за възстановяване от ЕК Вече са изплатени 83,3% от целия бюджет на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), или над 283,4 млн. лв. Само от началото на 2015 г. към днешна дата на бенефициентите по програмата са изплатени 10,7…