2015-05-29 | 17:05:01 За ръководител на ОП „Добро управление” е определена Ирена Първанова Със заповед Р-125 от 26 май 2015 г. на министър-председателя на Република България за ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление” 2014 – 2020 г. (ОПДУ) и директор на дирекция „Добро…
2015-05-26 | 16:05:27 На 28 май ще се проведе изложение за новите оперативни програми На 28 май от 11:00 ч. до 20:00 ч. в Градската градина на София (на мястото на бившия Мавзолей) ще се проведе изложение за новите оперативни програми под надслов „Една посока, много възможности“. Събитието ще събере…
2015-05-22 | 15:05:13 Нов адрес за кореспонденция с УО на ОПАК Уважаеми бенефициенти на ОПАК,    Съгласно прието от правителството Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление…
2015-05-22 | 15:03:59 Стартира конкурс: Направи селфи с европроект Отличените участници ще спечелят пътуване до Брюксел или таблет От днес до 27 май 2015 г., включително, в профила на eufunds в социалната мрежа Фейсбук всяко пълнолетно лице може да публикува свое „селфи” с проект,…