2015-05-20 | 13:05:30 ОПАК финансира 44 специализирани обучения за членове и служители на ВСС Общо 658 членове и служители от администрацията на Висшия съдебен съвет (ВСС) преминаха специализирани обучения за повишаване на квалификацията и подобряване на работата си. На днешната заключителна пресконференция…
2015-05-18 | 13:05:18 Висшият съдебен съвет отново отвори врати за граждани Висшият съдебен съвет (ВСС) за трети път отвори врати за граждани. Над 100 души, сред които ученици и студенти, днес имат възможността да получат максимално достъпна информация за ролята и функциите на ВСС, за дейността…
2015-04-30 | 13:04:40 Агенция „Митници” започва изграждането на корпоративна архитектура С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” Агенция „Митници” започва изграждането на обща информационна и технологична архитектура на вътрешно-административните…
2015-04-28 | 10:04:23 Създава се дирекция Оперативна програма „Добро управление“ в администрацията на МС На 3 май изтича срокът за обществено обсъждане на проекта на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на…