2015-04-08 | 12:04:52 ОПАК заявява близо 7,2 млн. лв. за възстановяване от ЕК За първото тримесечие на 2015 г. на бенефициентите по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) са изплатени близо 8,9 млн. лв., като от началото на програмния период общо изплатените средства…
2015-04-03 | 17:04:07 Системата за електронно възлагане на обществени поръчки беше представена пред бизнеса и публичната администрация На 2 и 3 април 2015 година в „София Хотел Балкан“ се проведoха информационни дни за представяне на Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) пред бизнеса и администрацията на изпълнителната…
2015-04-03 | 14:04:13 Информация за бенефициентите на ОПАК   Уважаеми бенефициенти,   Във връзка със зачестилите случаи на извършени разходи по проекти, финансирани от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), след изтичане на срока на договорите…
2015-03-24 | 10:03:25 Над 560 държавни структури ще бъдат свързани в Интегрирана информационна система От месец ноември 2015 г. ще започне да функционира Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА). Тя е разработена по проект на Министерския съвет, финансиран от Оперативна програма „Административен…