2015-03-24 | 10:03:25 Над 560 държавни структури ще бъдат свързани в Интегрирана информационна система От месец ноември 2015 г. ще започне да функционира Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА). Тя е разработена по проект на Министерския съвет, финансиран от Оперативна програма „Административен…
2015-03-16 | 09:03:47 Информация за изпълнение на препоръки от проведени одити В резултат на извършения през 2014 г. пети одит на операциите за изразяване на увереност, че декларираните по ОПАК разходи са верни и транзакциите са законосъобразни и редовни, бяха установени множество пропуски…
2015-03-12 | 12:03:06 Националният институт на правосъдието приключи проект за обучение на съдебните служители от цялата страна Над 690 съдебни служители от органите на съдебната власт в цялата страна преминаха 21 обучения с подкрепата на ОПАК. Семинарите бяха по граждански, търговски и наказателни дела, управление на човешките ресурси,…
2015-03-09 | 15:03:56 ОПАК изпрати доклад за сертифициране на още 4,3 млн. лв. На 6 март Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) изпрати към Сертифициращия орган поредния доклад по сертификация с искане за възстановяване на средства в размер…