2015-02-19 | 13:02:27 Информация за обученията на ИПА, включени в проекти по ОПАК Уважаеми бенефициенти,   Във връзка с планирането и провеждането на обучения в Института по публична администрация (ИПА) по Каталог 2014, включени в изпълняваните от Вас проекти по приоритетна ос II „Управление…
2015-02-06 | 16:02:05 Стартира конкурсът на ЕК за добри практики в публичната администрация EPSA 2015 От 5 февруари до 17 април 2015 г. административните структури от всички държави – членки на ЕС, могат да кандидатстват за престижната европейска награда за публична администрация EPSA 2015 (European Public Sector Award). Конкурсът…
2015-02-03 | 13:02:53 ВАС внедрява система за е-правосъдие С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) Върховният административен съд разработва първата система за внедряване на електронното правосъдие у нас. Целта на проекта…
2015-01-26 | 15:01:31 Висшият съдебен съвет готви Комуникационна стратегия за съдебната власт До месец септември 2015 г. Висшият съдебен съвет ще разработи и приеме Комуникационна стратегия за съдебната власт. За целта се предвижда изготвянето на анализ по отношение на комуникациите на целевите групи и…