2015-02-06 | 16:02:05 Стартира конкурсът на ЕК за добри практики в публичната администрация EPSA 2015 От 5 февруари до 17 април 2015 г. административните структури от всички държави – членки на ЕС, могат да кандидатстват за престижната европейска награда за публична администрация EPSA 2015 (European Public Sector Award). Конкурсът…
2015-02-03 | 13:02:53 ВАС внедрява система за е-правосъдие С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) Върховният административен съд разработва първата система за внедряване на електронното правосъдие у нас. Целта на проекта…
2015-01-26 | 15:01:31 Висшият съдебен съвет готви Комуникационна стратегия за съдебната власт До месец септември 2015 г. Висшият съдебен съвет ще разработи и приеме Комуникационна стратегия за съдебната власт. За целта се предвижда изготвянето на анализ по отношение на комуникациите на целевите групи и…
2015-01-20 | 12:01:39 С проект по ОПАК беше внедрена уеб-базирана версия на АИС „Документооборот” в Министерството на отбраната Министерството на отбраната (МО) успешно приключи изпълнението на проект по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) и вече разполага с обновена Автоматизирана информационна система „е-Документооборот”.…