2015-01-15 | 15:01:21 Сметната палата финализира успешно първия си проект по ОПАК Служителите на Сметната палата преминаха общо 56 обучения за прилагане на международните одитни стандарти и за работа с два специализирани софтуера – „Пентана” и ACL. В рамките на девет месеца са били обучени…
2015-01-13 | 18:01:06 Изтича срокът за подаване на годишни технически доклади   Уважаеми бенефициенти,   Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) Ви напомня, че срокът за подаване на годишните технически доклади по изпъляваните от Вас проекти…
2015-01-12 | 23:01:04 Централният регистър на юридическите лица с нестопанска цел с девет нови е-услуги Министерството на правосъдието разшири информационната система на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление. Проектът, финансиран…
2015-01-06 | 22:01:29 Установени нарушения от Одитния орган при одит на операциите от 2014 г. Уважаеми бенефициенти,    С цел минимизиране на риска от допускане на нарушения при процедурите за обществени поръчки, предоставяме на Вашето внимание резюме с установените нарушения по проекти по ОПАК…