2015-01-20 | 12:01:39 С проект по ОПАК беше внедрена уеб-базирана версия на АИС „Документооборот” в Министерството на отбраната Министерството на отбраната (МО) успешно приключи изпълнението на проект по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) и вече разполага с обновена Автоматизирана информационна система „е-Документооборот”.…
2015-01-15 | 15:01:21 Сметната палата финализира успешно първия си проект по ОПАК Служителите на Сметната палата преминаха общо 56 обучения за прилагане на международните одитни стандарти и за работа с два специализирани софтуера – „Пентана” и ACL. В рамките на девет месеца са били обучени…
2015-01-13 | 18:01:06 Изтича срокът за подаване на годишни технически доклади   Уважаеми бенефициенти,   Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) Ви напомня, че срокът за подаване на годишните технически доклади по изпъляваните от Вас проекти…
2015-01-12 | 23:01:04 Централният регистър на юридическите лица с нестопанска цел с девет нови е-услуги Министерството на правосъдието разшири информационната система на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление. Проектът, финансиран…