2014-12-18 | 20:12:17 Криминална полиция разработи външен портал за спасяване на произведенията на изкуството С финансовата подкрепа на ОПАК Главна дирекция „Криминална полиция“ към Министерството на вътрешните работи разработи информационен портал за усъвършенстване процеса на спасяване на произведенията…
2014-12-13 | 20:12:17 ГД „Изпълнение на наказанията” с подобрена информационна система за противодействие на престъпността Последният елемент от мащабната инициатива по изграждане на единната система за противодействие на престъпността се реализира успешно посредством Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Останалите…
2014-12-12 | 20:12:54 Напредъкът по ОПАК беше представен пред Комитета за наблюдение на НСРР Напредъкът по оперативните програми беше отчетен на Деветото заседание на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка. От началото на годината до момента по проекти по Оперативна…
2014-12-09 | 21:12:06 Над 600 съдии, съдебни помощници и служители в съдебната система преминаха специализирани обучения по ОПАК В рамките на проект по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) бяха проведени общо 28 специализирани обучения за съдии, съдебни помощници и служители в съдебната система. Проектът се изпълнява…