2014-12-04 | 23:12:10 Препоръки на Управляващия орган на ОПАК относно обществените поръчки Уважаеми бенефициенти по ОПАК,   Във връзка с констатирани пропуски в процеса на извършване на предварителен и последващ контрол на обществените поръчки, с настоящото бихме искали да Ви обърнем внимание върху…
2014-12-04 | 22:12:16 Опитът и поуките по ОПАК бяха представени на конференция в Бояна Опитът и научените уроци по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) бяха представени на конференция ”Усвояване на европейските фондове: хоризонт 2020”, организирана от Института по…
2014-12-03 | 22:12:35 Над 500 магистрати от цялата страна ще преминат обучения за повишаване на квалификацията Над една осма от всички магистрати в България, т.е. над 500 съдии, прокурори и следователи, както и административни ръководители в органите на съдебната власт ще преминат обучения за повишаване на компетентността…
2014-11-20 | 19:11:32 Промени в Методологията за определяне на финансови корекции за нарушения при провеждането на обществени поръчки Уважаеми бенефициенти по ОПАК,   С Постановление № 352 от 03.11.2014 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 93 от 11.11.2014 г.) бяха направени изменения в Методологията за определяне на финансови корекции за нарушения при…