2014-11-18 | 21:11:23 Нова информационна система повишава прозрачността в съдебната система Успешно приключи проект по ОПАК на Министерството на правосъдието   Проект по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) осигури автоматизирано управление на административните услуги и…
2014-11-17 | 19:11:00 Приключи последното обучение за бенефициенти по ОПАК „Основно предизвикателство, пред което е изправен Управляващият орган на ОПАК, е максимално ефективното усвояване на средствата по програмата и недопускане на загуба на средства. За целта е от изключително…
2014-11-13 | 20:11:48 ОПАК пусна нов доклад до Сертифициращия орган за близо 9 млн. лв. През следващия програмен период фокусът ще е върху системните и хоризонтални проекти и цели, стана ясно на КН на ОПАК   „Вече можем да мислим за стартиране на дискусията за Оперативна програма „Добро…
2014-11-11 | 23:11:20 Шест нови успешни проекта с награди по ОПАК на празника на Свети Мина С 40% повече средства са предвидени за реформа в администрацията и съдебната система и развитие на електронното управление през следващия програмен период по новата Оперативна програма „Добро управление”.…