2014-11-05 | 18:11:06 Проект по ОПАК осигури свързаност между Търговския и Имотния регистър Агенцията по вписванията приключи проект за развитие и внедряване на нови електронни услуги за бизнеса и гражданите. С подкрепата на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) са въведени…
2014-10-28 | 19:10:06 Над 200 служители на ДАНС ще преминат специализирани обучения Над 200 служители на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) ще преминат специализирани обучения, свързани с изпълнението на служебните им задължения. В рамките на 12 месеца ще бъдат проведени обучения…
2014-10-27 | 19:10:16 Наръчник за електронно отчитане на проекти подпомага бенефициентите по ОПАК „Освен на хартия всички документи по проектите, финансирани от Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), следва да бъдат съхранявани и на електронен носител и да са организирани в електронно…
2014-10-24 | 21:10:46 БИМ подобрява обслужването на гражданите и бизнеса с проект по ОПАК Българският институт по метрология (БИМ) стартира пореден проект по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) за внедряване на нови и подобряване на съществуващите електронни административни…