2014-10-22 | 11:10:50 Одобрен е пореден доклад по сертификация за 6,8 млн. лв. по ОПАК На 17 октомври по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) беше получен поредният транш от Европейската комисия в размер на 5,8 млн. лв. С него общо възстановените до момента средства по ОПАК…
2014-10-16 | 13:00:41 Близо 140 служители на Агенцията за държавна финансова инспекция бяха обучени с проект по ОПАК Близо 140 служители от администрацията на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) преминаха обучения за повишаване на професионалната им квалификация по проект „Обучението - гаранция за професионализъм…
2014-10-14 | 13:35:40 1200 ръководители от администрацията ще преминат обучение по превенция на корупцията Проектът на Министерския съвет получи над 600 000 лв. по ОПАК    Над 1200 ръководители и служители с контролни функции от централната и местната администрация ще преминат специализирано обучение по антикорупционни…
2014-10-08 | 13:10:52 Средно по 50 нови проекта на месец получават финансиране по ОПАК От началото на годината са сключени 400 нови договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК). Само за месец август са сключени 130 договора…