2014-09-25 | 13:09:08 Моника Бийчър: „Очакваме искания на по-високи стойности, за да си покрием прогнозите” Близо 80 експерти от от държавната администрация участват в обучение по ОПАК   Бенефициентите по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) трябва да се съобразяват с новите правила при осъществяване…
2014-09-16 | 13:09:17 Информационната система на Държавната комисия по хазарта ще бъде надградена с проект по ОПАК Надграждане и усъвършенстване на информационно-комуникационната среда на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) с нови модули за контрол на дейността и приходите, включително и нови административни услуги предвижда…
2014-09-05 | 13:09:42 Европейската комисия възстанови близо 4,4 млн. лв. по ОПАК На 29 август по Оперативна програма „Административен капацитет” беше получен поредният транш от Европейската комисия, с което общо възстановените до момента средства възлизат на 201 706 117 лв. Това представлява…
2014-09-04 | 13:50:32 Моника Бийчър: „Над 200 общини вече са кандидатствали по ОПАК” Близо 70 експерти от държавната администрация участват в обучение по ОПАК   „Целта на екипа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) е да изпълни бюджета на 100% с помощта на вас –…