2014-09-26 | 13:09:10 Управляващият орган на ОПАК без препоръки от извършени проверки на ОЛАФ Към настоящия момент са регистрирани 174 сигнала за нередности по проекти, съфинансирани от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), от които 145 са приключени. От установените 116 случая на…
2014-09-25 | 13:09:08 Моника Бийчър: „Очакваме искания на по-високи стойности, за да си покрием прогнозите” Близо 80 експерти от от държавната администрация участват в обучение по ОПАК   Бенефициентите по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) трябва да се съобразяват с новите правила при осъществяване…
2014-09-16 | 13:09:17 Информационната система на Държавната комисия по хазарта ще бъде надградена с проект по ОПАК Надграждане и усъвършенстване на информационно-комуникационната среда на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) с нови модули за контрол на дейността и приходите, включително и нови административни услуги предвижда…
2014-09-05 | 13:09:42 Европейската комисия възстанови близо 4,4 млн. лв. по ОПАК На 29 август по Оперативна програма „Административен капацитет” беше получен поредният транш от Европейската комисия, с което общо възстановените до момента средства възлизат на 201 706 117 лв. Това представлява…