2014-08-15 | 12:30:32 Моника Бийчър: „Одитните органи повишават контрола върху обществените поръчки” Одитните органи са по-стриктни при съблюдаването на правилата за възлагане на обществени поръчки и повишават контрола по отношение на процедурите съгласно новите допълнения на Закона за обществените поръчки.…
2014-08-12 | 14:08:34 Нови 40 проекта на централни администрации получават над 4,8 млн. лв. по ОПАК Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” ще предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 4 851 589 лв. за 40 проекта за повишаване на квалификацията и професионализма…
2014-08-08 | 17:50:00 Европейската комисия одобри Споразумението за партньорство на Република България Вицепремиерът по управление на средствата от ЕС Илияна Цанова представи основните параметри на стратегическия документ   Одобряването на Споразумението за партньорство за периода 2014 – 2020 г. е силен…
2014-08-08 | 13:37:33 Амбицирани сме да изпълним бюджета на ОПАК на 100% Моника Димитрова-Бийчър, ръководител на Управляващия орган на ОП „Административен капацитет“   Европейските средства достигнаха до 200 общини в-к Строител, 8 август 2014 г.Интервюиращ: Десислава Бакърджиева…