2014-07-25 | 11:58:51 Покана към НПО за определяне на наблюдатели в КН на Оперативна програма „Добро управление“ На основание чл. 3 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма…
2014-07-23 | 18:07:07 Нови 20 проекта на централни администрации получават финансиране по ОПАК Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” ще предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 9 798 436,84 лв. за 20 проекта за осигуряване на оперативна съвместимост на ключови…
2014-07-21 | 12:07:29 Екипът на ОПАК препоръчва включване на авансови плащания в договорите с изпълнители по проекти Уважаеми бенефициенти, Напомняме ви, че съгласно чл. 78 от Регламент на Съвета № 1083/11.07.2006 г. в договорите с изпълнителите по проекти по ОПАК имате възможност да включвате авансови плащания, които ще бъдат верифицирани…
2014-07-16 | 15:07:59 ОПАК одобри за финансиране 19 нови проекта за близо 3 млн. лв. Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” предоставя 2 983 866 лв. за финансиране на 19 нови проектни предложения на централни администрации. Приключи работата на оценителната…