2014-07-16 | 14:19:36 Агенцията по трансплантация с 11 електронни услуги за гражданите и бизнеса С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“  (ОПАК) Изпълнителната агенция по трансплантация (ИАТ) ще разработи 11 електронни административни услуги, предназначени за граждани,…
2014-07-10 | 12:07:04 ДНСК ще предоставя електронни услуги с проект по ОПАК Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) ще електронизира две от предлаганите от нея административни услуги. Занапред гражданите и бизнеса ще могат да заявяват по електронен път издаването на удостоверения…
2014-07-09 | 15:07:03 ОПАК заявява близо 7,9 млн. лв. за възстановяване от ЕК За първото шестмесечие на 2014 г. на бенефициентите по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) са изплатени над 37,7 млн. лв., като от началото на програмния период през 2007 г. са изплатени общо…
2014-07-09 | 12:16:00 Стартира проект за повишаване професионалната квалификация на служителите на ДНСК Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) към Министерството на инвестиционното проектиране започна изпълнението на дейностите по проект „Повишаване на квалификацията на служителите на ДНСК за…