2014-07-03 | 20:30:00 Утвърдени са правилата за електронно отчитане по ОПАК Уважаеми бенефициенти,   Напомняме Ви, че имате възможност да подавате електронно отчетите по изпълняваните от Вас проекти. На сайта на ОПАК в рубриката „За Бенефициенти – Документи“ са публикувани…
2014-07-03 | 20:26:00 С проект по ОПАК е разработен наръчник за извършване на външни оценки на качеството на вътрешния одит Министърът на финансите утвърди Наръчник за извършване на външни оценки на качеството на вътрешния одит в публичния сектор. Той ще бъде публикуван и разпространен, така че да се ползва от всички структури на…
2014-07-03 | 18:21:00 Списък на предложени за отхвърляне проекти по процедура 3.2-06 Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Административен капацитет" публикува списък с проектните предложения, предложени за отхвърляне от оценителната комисия на етап оценка на административното…
2014-06-27 | 21:06:46 Проведе се четвъртото заседание на Наблюдаващия комитет по многонационален проект „Управление, основано на резултати” В периода 26-27 юни в гр. Правец се проведе Четвъртото заседание на Наблюдаващия комитет по многонационален проект „Управление, основано на резултати”, в който Управляващият орган на Оперативна програма…