2016-09-14 | 11:09:22 Приключи процедурата за избор на представители на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” Пет неправителствени организации кандидатстваха по процедурата за избор на представители на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна…
2016-09-13 | 16:09:14 По ОП "Добро управление" бяха одобрени критериите за подбор на проекти за е-обществени поръчки и за граждански контрол върху реформата в съдебната система Одобрени са критерии за подбор на проекти по процедура „Подобряване на ефективността, ефикасността и прозрачността на системата за обществените поръчки” с бенефициент Агенцията по обществени поръчки…
2016-09-10 | 15:09:51 На 12 септември ще се проведе заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” На 12 септември 2016 г. в Гранитната зала на Министерския съвет ще се проведе четвъртото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ). Официален гост на…
2016-07-14 | 16:07:10 Покана за участие в избор на представители на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в състава на Комитета за наблюдение на ОП „Добро управление” Във връзка с изменение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 10.04.2014 г. в сила от 17.06.2016 г. (ПМС № 79/2014 г.) и в изпълнение на чл. 12, ал. 3, т. 9 от ПМС № 79/2014 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро…