2016-06-02 | 16:06:26 Предоставят се 100 млн. лв. за доизграждане на хоризонталните системи на е-управление Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ обяви процедура за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ: BG05SFOP001-1.002  „Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за…
2016-05-13 | 16:05:48 Предоставят се 32,6 млн. лв. по ОПДУ за развитие на държавната администрация, ПОС, ПИК и НАТУРА 2000 Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува процедура за кандидатстване: BG05SFOP001-2.001 „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация…
2016-05-05 | 19:05:14 ОП „Добро управление“ предоставя 28 млн. лв. за повишаване на експертния капацитет в администрацията Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува процедура за кандидатстване в изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2016 г.: BG05SFOP001-2.004 „Повишаване на експертния…
2016-04-28 | 16:05:53 ОП „Добро управление“ предоставя 1,3 млн. лв. за по-добър контрол в сферата на държавните помощи Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува процедура за кандидатстване в изпълнение на Индикативна годишна работна програма за 2016 г.: BG05SFOP001-2.003 „Ефективно прилагане на…