2016-06-03 | 14:06:24 Томислав Дончев: ОП „Добро управление“ e катализатор на ключовите за страната ни реформи „Следващата стъпка, след като са налице всички инструменти, стратегически и финансови, e да бъдат разписани и максимално бързо да стартират самите проекти по Оперативна програма „Добро управление”, резултатите…
2016-06-02 | 16:06:26 Предоставят се 100 млн. лв. за доизграждане на хоризонталните системи на е-управление Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ обяви процедура за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ: BG05SFOP001-1.002  „Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за…
2016-05-13 | 16:05:48 Предоставят се 32,6 млн. лв. по ОПДУ за развитие на държавната администрация, ПОС, ПИК и НАТУРА 2000 Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува процедура за кандидатстване: BG05SFOP001-2.001 „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация…
2016-05-05 | 19:05:14 ОП „Добро управление“ предоставя 28 млн. лв. за повишаване на експертния капацитет в администрацията Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува процедура за кандидатстване в изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2016 г.: BG05SFOP001-2.004 „Повишаване на експертния…