2016-04-28 | 16:05:53 ОП „Добро управление“ предоставя 1,3 млн. лв. за по-добър контрол в сферата на държавните помощи Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува процедура за кандидатстване в изпълнение на Индикативна годишна работна програма за 2016 г.: BG05SFOP001-2.003 „Ефективно прилагане на…
2016-04-28 | 16:05:08 ОП „Добро управление“ предоставя над 1 млн. лв. за въвеждане на общата рамка за оценка CAF в администрацията Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува процедура за кандидатстване в изпълнение на Индикативна годишна работна програма за 2016 г.: BG05SFOP001-2.002 „Въвеждане на Общата рамка…
2016-03-24 | 16:03:48 С подкрепата на ОП „Добро управление“ 27-те ОИЦ ще продължат да осигуряват информация за оперативните програми Над 60 експерти от общини участват в обучение за изпълнение и отчитане на проекти по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). Те са представители на местните администрации, на чиято територия са 27-те…
2016-01-28 | 15:01:56 Стартират първите проекти по Оперативна програма "Добро управление" Процедурата за Е-управление ще бъде обявена веднага след приемане от АМС на актуализираната Пътна карта    Вече са подписани първите договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна…