2016-01-04 | 14:01:58 Често срещани грешки при провеждане на обществени поръчки Уважаеми бенефициенти,   Службите на Европейската комисия в консултация с Европейската инвестиционна банка издадоха Ръководство за специалисти относно избягване на най-често допусканите грешки в сферата…
2015-12-09 | 13:12:54 На вниманието на бенефициентите по оперативните програми „Техническа помощ“ и „Административен капацитет“ Уважаеми бенефициенти,   Напомняме Ви, че съгласно чл. 56 на Регламент (ЕО) № 1083/2006 срокът за допустимост на разходите, платени по изпълняваните от Вас проекти, е 31.12.2015 г. Всички разходи, платени след тази дата…
2015-12-04 | 11:12:46 16.12 – Информационен ден по ОП „Добро управление“ за съдебната система Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Добро управление“ ще проведе на 16 декември информационен ден по новата процедура за кандидатстване BG05SFOP001-3.001: „Стратегически проекти в изпълнение на…
2015-12-02 | 16:12:11 ОП „Добро управление“ получи акредитация Дирекция „Добро управление“ в Министерския съвет окончателно е определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г. Това реши правителството на днешното си заседание.…