2015-11-30 | 11:11:00 1 декември – Информационен ден по ОП “Добро управление“ за Националния институт на правосъдието Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ ще проведе на 1-ви декември информационен ден по процедурата за кандидатстване BG05SFOP001-3.002. Тя е насочена към повишаване на компетентността…
2015-11-26 | 10:11:12 Контролни листове на УО на ОПАК за проверка на обществени поръчки Уважаеми бенефициенти,   Във връзка с установени грешки при прилагане на Закона за обществени поръчки при изпълнение на проекти, финансирани по ОПАК, и броя на наложените финансови корекции, в рубриката За…
2015-11-20 | 14:11:50 Първите договори по ОП „Добро управление” ще бъдат сключени до края на годината „Оперативна програма „Добро управление” навлиза във фазата на реалното изпълнение – прилагане на стратегическите документи в сферата на администрацията, съдебната система, електронното управление…
2015-11-19 | 15:11:23 Предоставят се 10 млн. лв. за повишаване компетентността на магистратите и съдебните служители Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ обяви процедура за кандидатстване BG05SFOP001-3.002: Повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение…