2015-11-18 | 13:11:27 През 2016 г. ще бъдат обявени шест процедури на обща стойност 79,7 млн. лв. по ОП „Добро управление” „И през новия програмен период ще продължат целенасочените инвестиции за укрепване капацитета на държавната администрация и съдебната система. За целта са предвидени средства в размер на 335 919 605 евро по Оперативна…
2015-11-18 | 12:11:05 Стартира процедура за подобряване ефективността на съдебната система Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува процедура за кандидатстване BG05SFOP001-3.001: Стратегически проекти в изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата…
2015-11-10 | 15:11:45 Комитетът за наблюдение на ОП „Добро управление” ще обсъди възможностите за финансиране през 2016 година На 20-ти ноември, петък, от 10.00 ч. в Гранитната зала на Министерския съвет ще се проведе второто официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ). На него са поканени…
2015-11-05 | 15:11:02 ОП „Добро управление“ ще финансира функционирането на 27-те ОИЦ Близо 70 представители на общинските администрации взеха участие в информационния ден, организиран по Оперативна програма „Добро управление“ във връзка процедура BG05SFOP001-4.001 „Осигуряване функционирането…