2014-03-06 | 15:32:00
Моника Бийчър: Нужни са резултати, за да има финансиране за е-управление

Напредъкът по ОПАК беше представен на ИТ конференция в София

„Приблизително 150 млн. евро са предвидени за въвеждане на електронното управление по бъдещата Оперативна програма „Добро управление” през новия програмен период 2014 – 2020 г. За тези средства ще се преговаря с Европейската комисия за финансиране на дейности като: доизграждане на национална информационна система за е-здравеопазване; реализиране на административни услуги по електронен път до ниво транзакция; прегледи, оптимизация и електронизация на регулаторни режими и др.” Това съобщи ръководителят на Управляващия орган на ОПАК Моника Димитрова-Бийчър пред представители на държавната администрация и ИТ бизнеса по време на 15-та конференция „ИКТ – стратегическа политика за работещо е-управление”, която се провежда днес и утре в София. Ръководителят на програмата подчерта обаче, че за да получи страната ни европейски средства през следващия програмен период, е необходимо да има ясна и дългосрочна визия за развитието на този сектор, както и конкретни резултати и успешно изпълнени проекти през настоящия програмен период.

С презентация за „Електронното управление в рамките на ОПАК и перспективи за новия програмен период” ръководителят на ОПАК отчете резултатите до момента и очерта насоката на развитие за следващите седем години, когато ще се работи по два основни приоритета: модернизиране на държавната администрация и постигане на справедливо и качествено правосъдие.

Общо по приоритетна ос III на ОПАК: „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление” са сключени 93 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а 57 проекта вече са приключили, отчете Моника Димитрова. В резултат на тези проекти: 

  • 127 администрации са въвели системи за управление на качеството;
  • 104 администрации са въвели система за вътрешен електронен документооборот;
  • 4 са новоразработените или обновени информационни системи за съдебната власт;
  • 53 администрации са въвели практики за подобряване на достъпа до административно обслужване за хора в неравностойно положение;
  • 2196 административни услуги се предоставят онлайн. 

DSC09903

DSC09901

DSC09862